S1 SORTER spektrométer


spekt12_500

spekt23_500

Ez a nyitott Röntgen-sugaras kézi spektrométer alkalmas acél és egyéb fémötvözetek összetételének vizsgálatára. Másodpercek alatt képes a mintában található ötvözők (Ti, Co, Ni, Mn, Cu, stb) százalékos meghatározására. Megadja az acél szabványos megnevezését, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a hozzá legközelebbit, feltüntetve azon ötvözőket, melyek nem felenek meg a szabványos mennyiségnek.


Mobilitása alkalmassá teszi alkatrészek rugalmas, az alkatrész méretétől független, vizsgálatát.